Email: PLD@rac.gov.kh
Tel/Fax: (855) 23 890 180
0091636

អនាគតភាពនៃអ្វីៗទាំងអស់

សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា អនាគតភាពនៃអ្វីៗទាំងអស់ The Future of Almost Everything ដែលបង្ហាញអំពីថាតើ ក្នុងរយៈពេល ១០០ឆ្នាំខាងមុខទៀត តើពិភពលោកនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណា? ក្នុងខ្លឹមសារដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ ភាពជឿនលឿន ការកសាងទីក្រុង ឬនគរូបនីយកម្ម កុលសម្ព័ន្ធ សកលលោក កម្លាំងចលករ សីលធម៌ ជីវិតមនុស្សនៅឆ្នាំ២១២០...